top of page
MAD Art Gallery
UIT_OC_CLosed_White.png
Zapraszamy wszystkich artystów związanych z regionem Wielkopolski

Open Call

Open Call jest skierowany do wszystkich artystów (młodszych, starszych, studentów, uznanych, amatorów czy profesjonalistów) którzy mają wyraźny związek z Wielkopolską (mieszkają, pracują, pochodzą z…)

UITGESTALD-2 to niekomercyjny projekt, organizowany przez MAD Art Gallery. Konkurs ma na celu wspieranie lub odkrywanie lokalnych artystów z Wielkopolski oraz ukazanie ich bogactwa i różnorodności.
Wybrane prace będą zaprezentowane podczas wystawy UITGESTALD-2 w naszej MAD Art Gallery w Poznaniu w dniach 21 kwietnia – 27 maja 2023 a ich edycje znajdą się w księdze artystycznej, która powstanie jedynie w 101 egzemplarzach.  Sprzedaż ksiąg nie jest nastawiona na zysk. Wpływy finansują dystrybucję, koszty produkcji i druku albumów. Artysta wyraża zgodę na dostarczenie reprodukowalnego dzieła wraz z propozycją serii/edycji w 101 egzemplarzach. Laureaci otrzymają honorarium w wysokości 1000 zł za udostępnienie i na produkcję serii/edycji wygranego dzieła w dowolnej technice. Dodatkowo każdy laureat otrzyma numerowany egzemplarz księgi artystycznej.

 

Procedura (Zamknięte!)

Prosimy o dostarczenie, przed 25 lutego 2023 roku swoich propozycji oznaczonych “Open Call” –  na adres email: monika@uitstalling.com LUB pocztą na adres: MAD Art Gallery, ul. Mielżyńskiego 27/29 61-725 Poznań, z dopiskiem: Monika Dropek. 
Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o wiek ani doświadczenie, prosimy o zgłaszanie się Artystów, którzy mają związek z Wielkopolską – mieszkają, studiują, pracują, pochodzą z…
Nie ma ograniczeń co do tematyki ani techniki wykonania (rysunek, druk, fotografia, litografia, drzeworyt, itp.), z tym, że propozycja musi być płaska i reprodukowalna - możliwe będzie wykonanie 101 egzemplarzy.  Prosimy również o podanie propozycji techniki reprodukcji dla wspomnianego nakładu. Reprodukcja będzie koordynowana i przeprowadzana przez artystę. Organizacja, tam gdzie to możliwe i w porozumieniu z artystą, będzie doradzać i wspierać produkcyjnie. 
Jedynym warunkiem jest format. Przyjmowane będą wyłącznie propozycje nie większe niż 24 x 23 cm. 
Przy składaniu swojej propozycji – podaj tytuł pracy oraz krótki opis, oraz swoje dane kontaktowe.

 

Jury

O ostatecznym wyborze zadecyduje Jury kuratorskie powołane przez MAD Art Gallery:

dr Kamila Kobierzyńska - Pracownia Obrazów Utajonych, Katedra Fotografii, Wydział Fotografii, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

mgr Julia Królikowska - IV Pracownia Malarstwa, Katedra Malarstwa, Wydział Malarstwa i Rysunku, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Bert Daenen - fotograf portrecista, Belgia  

Obrady Jury odbędą się 1 marca. 


Wszystkie wybrane prace będą wystawione w MAD Art Gallery w Poznaniu od 21 kwietnia do 27 maja 2023 roku. A w drugiej połowie 2023 roku wystawa UITGESTALD-2 zostanie pokazana w jednej z naszych galerii w Genk w Belgii.

 

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, proszę o kontakt monika@uitstalling.com

For Sale
bottom of page