MAD Art Gallery
Zapraszamy wszystkich artystów związanych z regionem Wielkopolski

Open Call

Open Call jest skierowany do wszystkich artystów (młodszych, starszych, studentów, uznanych, amatorów czy profesjonalistów) którzy mają wyraźny związek z Wielkopolską (mieszkają, pracują, pochodzą z…)

 

UITGESTALD-2 to niekomercyjny projekt, organizowany przez MAD Art Gallery. Konkurs ma na celu wspieranie lub odkrywanie lokalnych artystów oraz ukazanie ich bogactwa i różnorodności.
Wybrane prace będą zaprezentowane podczas wystawy w kwietniu 2023 oraz będą częścią albumu z reprodukcjami wygranych prac.  Sprzedaż albumów nie jest nastawiona na zysk. Wpływy finansują dystrybucję, koszty produkcji i druku albumów. Artysta wyraża zgodę na dostarczenie reprodukowalnego dzieła wraz z propozycją reprodukcji w 101 egzemplarzach. Wybrany artysta otrzyma honorarium w wysokości 1000 zł za udostępnienie i reprodukcje wygranego dzieła oraz numerowany egzemplarz książki.

 

Procedura

Prosimy o dostarczenie, przed 25 lutego 2023 roku swoich propozycji oznaczonych “Open Call” –  na adres email: monika@uitstalling.com LUB pocztą na adres: MAD Art Gallery, ul. Mielżyńskiego 27/29 61-725 Poznań, z dopiskiem: Monika Dropek. 
Prosimy o podanie propozycji techniki reprodukcji (nakład 101 egzemplarzy). Reprodukcja będzie koordynowana i przeprowadzana przez artystę. Organizacja, tam gdzie to możliwe i w porozumieniu z artystą, będzie doradzać i wspierać produkcyjnie. 
Nie ma ograniczeń co do techniki wykonania (rysunek, druk, fotografia, litografia, drzeworyt itp.). Jedynym warunkiem jest format. Przyjmowane będą wyłącznie propozycje nie większe niż 24 x 23 cm. 

Podaj krótki opis pracy. Podaj również tytuł pracy.

 

Jury

O ostatecznym wyborze zadecyduje jury kuratorskie powołane przez MAD Art Gallery. Decyzja zostanie ogłoszona w połowie marca 2023 r.
Wszystkie wybrane prace będą wystawione w MAD Art Gallery w Poznaniu od 21 kwietnia do 27 maja 2023 roku. A w drugiej połowie 2023 roku wystawa UITGESTALD-2 zostanie pokazana w jednej z naszych galerii w Genk w Belgii.

 

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, proszę o kontakt monika@uitstalling.com